Natasha advances to the third round of the Orange Bowl. Top 16!